Dental Radyoloji

Diş tedavilerine yardımcı olan en etkili yöntemlerden bir tanesi de yapılan ağız içi muayeneye ek olarak radyolojik tetkiklerden faydalanılmaktadır. Bu tetkikler ağız içi ve ağız dışı röntgenler, panoramik röntgenler, periapikal röntgenler ve dental tomografi olarak değerlendirilebilir. Bunlardan dental tomografide, normal röntgen ile görülemeyecek çok sayıda kemik ve yumuşak doku görüntüleri alınır. Teşhis için gerekli olan tüm detayı ve doğru ölçümü veren bu görüntüler, tedavide de yol gösterici olacaktır. Ağız içi ve ağız dışı röntgenler, her diş hekimi muayenehanesinde de rahatlıkla alınabilen ve tek veya birkaç dişi gösteren periapikal röntgenlerdir. Bu röntgen görüntülerinde diş ile beraber kökü, kemik kayıpları, çürükler, diş ve diş kökü enfeksiyonları rahatlıkla görülebilir.

Panoramik röntgenler, ağızda bulunan dişlerin tamamı ile birlikte gömük dişleri, çene kemik yapısını, ağızda bulunan boşlukları ve çene eklemlerini gösteren röntgenlerdir. Kontrol amaçlı ağız muayenesinde, gömük dişlerin çekilmesinde, kist veya tümörlerin tespit edilmesinde, bir veya birkaç tane implant uygulanması gibi cerrahi uygulamalarda kullanılır. Periapikal röntgenler ise panaromik röntgende tespit edilen diş rahatsızlıkları ile ilgili daha detaylı görüntü alınması amacıyla kullanılan yöntemdir. Detaylı görüntü alınması açısından panaromik röntgenlere göre daha üstün bir görüntü alınır. Kliniğimizde bu tarz görüntüleme tekniklerinden faydalanmaktayız.